De verdwijning van de Erasmusbrug
Voor de openingsfestiviteiten van de Erasmusbrug in Rotterdam is, i.s.m Daniël van der Velden, het idee om de brug tijdens de openingsceremonie tijdelijk te laten verdwijnen tot leven gewekt.
Voor de gelegenheid is de illusionist Tony d’Amato bedacht. Het gerucht is in verschillende dagbladen en radioprogramma’s als serieus nieuws opgenomen.

Al tijdens het faxen van het eerste persbericht, om de verdwijning van de Erasmusbrug tot leven te roepen, las de nieuwsomroeper van Stads Radio Rotterdam het persbericht bijna letterlijk op.

Dit succes was mede te danken aan het door ons gefingeerde artikel uit Magicians Monthly, dat we met het persbericht meestuurden.

Om de het idee van de verdwijning extra kracht bij te zetten zijn er T-shirts en flyers verspreid, waarop het spectaculaire evenement wordt aangekondigd.